Serwisy o SLA

  • www.alsa.org – Amerykańskie stowarzyszenie zajmujące się SLA
  • www.mndassociation.org – Brytyjskie stowarzyszenie zajmujące się pomocą chorym na MND
  • www.alsmndalliance.org – Międzynarodowa organizacja zajmująca się SLA
  • www.wfnals.org – Grupa SLA w obrębie WFN, czyli Światowej Federacji Neurologii
  • www.als.net – Fundacja zajmująca się tylko i wyłącznie badaniami nad SLA
  • www.encals.eu – Europejskie centrum do leczenia SLA
  • www.neals.org – Największe konsorcjum naukowo-badawcze zajmujące się SLA
  • www.als.net – Fundacja zajmująca się tylko i wyłącznie badaniami nad SLA
  • www.clinicaltrials.gov – Rządowa baza danych USA zawierająca informacje próbach klinicznych odbywających się w tym kraju
  • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Streszczenia najnowszych artykułów naukowych dotyczących SLA zamieszczone w najpopularniejszej wyszukiwarce artykułów medycznych.