O stowarzyszeniu

Jesteśmy fundacją utworzoną przez przyjaciół, których łączy chęć pomocy koledze dotkniętego dramatem stwardzienia zanikowego bocznego (SLA). Wiemy jak ciężka jest ta choroba i ile trudności się z nią wiąże. Doktor Paweł Drojecki, chirurg naczyniowy z Torunia, zachorował na stwardnienie zanikowe boczne jesienią 2018r. Niepokojąco szybki postęp choroby wymaga próby leczenia stosowanego w Massachusetts General Hospital w Bostonie. Niestety leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne, stąd prośba do Państwa o wsparcie naszego kolegi. Można to zrobić za pośrednictwem fundacji.

FUNDACJA KALIPSO
ul.Szewska 2
87-100 Toruń
KRS:0000762707

NIP: 9562343276
REGON: 38204503800000
NR RACHUNKU: 96 1020 5011 0000 9802 0340 1908